South Street Seaport Pier 17

South Street Seaport Pier 17

34th Street Hudson Yards Subway Station

34th Street Hudson Yards Subway Station

Seattle Family Foundation

Seattle Family Foundation

Children’s Hospital of Philadelphia Colket Translational Research Building

Children’s Hospital of Philadelphia Colket Translational Research Building

Loyola University Chicago Richard J Klarchek Information Commons

Loyola University Chicago Richard J Klarchek Information Commons